Hệ thống máy chủ giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu hiệu quả và tăng hiệu quả hoạt động. Nhờ có hệ thống máy chủ, các luồng thông tin, dữ liệu trong doanh nghiệp được truyền đi nhanh chóng, chính xác và an toàn. Do vậy, công việc được hoàn thành nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao. Mọi doanh nghiệp luôn chú trọng trang bị hệ thống máy chủ chất lượng.
Dịch vụ thuê máy chủ là phương án tối ưu nhất giúp doanh nghiệp trang bị hệ thống máy chủ chất lượng. Với dịch vụ thuê máy chủ, doanh nghiệp có được máy chủ cấu hình cao, hoạt động mạnh mẽ và chỗ đặt máy chủ chất lượng.
Sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ ảo hóa, sự ra đời của máy chủ ảo giúp cho doanh nghiệp có thêm được nhiều lựa chọn cho công tác trang bị hệ thống máy chủ. Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong những phần mềm ảo hóa sau để tạo ra máy chủ:
1. VirtualBox
Phần mềm VirtualBox là một sản phẩm ảo hóa từ Oracle.
VirtualBox nổi trội hơn Virtual PC là nó có thể hoạt động trên mọi nền tảng hệ điều hành phổ biến hiện nay: Windows, Linux và Mac OS.
2. Microsoft Virtual PC
Phần mềm Microsoft Virtual PC là phần mềm ảo hóa miễn phí từ Microsoft.
Microsoft Virtual PC chỉ hoạt động được trên hệ điều hành Windows.
3. VMWare Server
Phần mềm VMWare Server là một phần mềm ảo hóa miễn phí từ VMWare.
VMWare Server chạy được trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến hiện nay.
4. VMLite Workstation
Phần mềm ảo hóa VMLite Workstation là một sản phẩm ảo hóa dựa trên phần mềm ảo hóaVirtualBox.