Vai trò của hệ thống máy chủ ngày càng được nâng cao trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Máy chủ, hệ thống máy chủ có vai trò lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu, tạo môi trường chia sẻ, liên kết giữa các máy tính trong hệ thống và giữa khách hàng với doanh nghiệp, tạo môi trường web server, mail server….hoặc kiểm thử phần mềm, chạy thử các ứng dụng. Do vậy, việc trang bị hệ thống máy chủ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
Thuê server là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho công tác trang bị hệ thống máy chủ. Với dịch vụ thuê máy chủ, doanh nghiệp vừa có được máy chủ tốt và chỗ đặt server chất lượng.
Khi công nghệ ảo hóa phát triển và tối ưu hơn, các doanh nghiệp đã lựa chọn ảo hóa máy chủ thay vì thuê máy chủ ảo vps để phục vụ cho những nhu cầu sử dụng máy chủ với tài nguyên ít.
Ưu điểm của ảo hóa máy chủ:
- Tài nguyên của máy chủ được sử dụng triệt do tài nguyên có sẵn được chia sẻ cho máy chủ ảo.
- Cho phép tận dụng được hết nguồn tài nguyên sẵn có trên máy chủ vật lý, giảm được số lượng máy chủ vật lý cần thiết.
- Các máy chủ ảo hoạt động độc lập, không có sự tranh chấp tài nguyên và đảm bảo an toàn, bảo mật.
- Các ứng dụng trên máy chủ ảo đó có thể dễ dàng di chuyển sang may chủ khác, khi một máy chủ ảo ngừng hoạt động sẽ tránh được thời gian downtime của ứng dụng.
- Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ do không phải đầu tư thừa các máy chủ vật lý cho các ứng dụng.
Sử dụng công nghệ ảo hóa máy chủ để tạo ra máy chủ ảo giúp doanh nghiệp dễ dàng có được máy chủ phục vụ cho các nhu cầu khác nhau: quản trị hệ thống máy chủ, làm web server, làm mail server, tạo nơi lưu trữ thông tin, dữ liệu, làm game server,… hoạt động độc lập với tài nguyên riêng, hệ điều hành riêng.