Sự phát triển của công nghệ lưu trữ đang là một trong những vấn đề được các nhà phát triển công nghệ thông tin và doanh nghiệp quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông. Mọi doanh nghiệp đều mong muốn có được môi trường lưu trữ chất lượng và an toàn. Môi trường lưu trữ được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến hiện nay đó chính là lưu trữ trên hệ thống máy chủ.
Hệ thống máy chủ không chỉ giúp doanh nghiệp có được môi trường lưu trữ chất lượng, an toàn, mà còn giúp doanh nghiệp có được môi trường quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên nghiệp, môi trường trao đổi thông tin hiệu quả, an toàn. Các doanh nghiệp có thể thuê server , mua máy chủ với chỗ đặt máy chủ, chỗ đặt server chất lượng để có được hệ thống máy chủ chất lượng, chuyên nghiệp nhất.
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ ảo hóa để tạo ra các máy chủ ảo để tạo những môi trường lưu trữ riêng biệt hay phục vụ cho các nhu cầu khác: tạo web server, game server…
Công nghệ ảo hóa không chỉ giúp doanh nghiệp có thể ảo hóa máy chủ mà còn có thể ảo hóa một số bộ phận phần cứng của máy chủ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng thêm tài nguyên phần cứng mà vẫn tiết kiệm được chi phí.
Có một số kiểu ảo hoán phần cứng phổ biến hiện nay: Ảo hóa phần cứng một phần, ảo hóa phần cứng toàn phần và sử dụng CPU hỗ trợ ảo hóa phần cứng.
Việc ảo hóa phần cứng giúp doanh nghiệp, người dùng dễ dàng có được một hay nhiều bộ phận phần cứng của máy chủ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí vừa tiết kiệm tài nguyên. Công nghệ ảo hóa phát triển giúp cho doanh nghiệp, người dùng dễ dàng có được những sản phẩm ảo hóa theo nhu cầu sử dụng với mức chi phí thấp.