Không chỉ giúp quản lý thông tin, dữ liệu chuyên nghiệp, hiệu quả, hệ thống máy chủ còn giúp doanh nghiệp có được môi trường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu an toàn, hiệu quả. Vì vậy, hệ thống máy chủ, máy chủ là ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến và quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp. Trang bị hệ thống máy chủ luôn là công tác được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu.
Các dịch vụ máy chủ: thuê server hay chỗ đặt server luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn chọn cho giải pháp trang bị hệ thống máy chủ chất lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng máy chủ đối với một số doanh nghiệp gây lãng phí chi phí và tài nguyên. Máy chủ ảo vps là giải pháp thích hợp nhất trong đối với những doanh nghiệp có tài chính hạn chế và nhu cầu sử dụng tài nguyên máy chủ ít.
Để tạo ra được máy chủ ảo, hệ thống ảo hóa phải đảm bảo có đầy đủ 4 thành phần chính:
1. Máy chủ vật lý: Phần cứng hay tài nguyên vật lý chính là ổ đĩa cứng, ram, card mạng… trên máy chủ vật lý có vai trò cung cấp tài nguyên hoạt động cho các máy ảo mới. Một tài nguyên của máy chủ vật lý sẽ được chia ra để cung cấp cho các máy ảo.
2. Phần mềm ảo hóa: Các phần mềm này có vai trò cung cấp truy cập cho mỗi máy chủ ảo đến tài nguyên của máy chủ vật lý. Phần mềm ảo hóa giúp lập kế hoạch và phân chia tài nguyên vật lý cho các máy chủ ảo.
3. Máy chủ ảo: Máy chủ ảo là sản phẩm của quá trình ảo hóa
4. Hệ điều hành khách: đây chính là hệ điều hành của máy chủ ảo. Hệ điều hành hoạt động trên máy chủ ảo có chức năng và yêu cầu xử lý tương tự như hệ điều hành trên máy chủ vật lý thông thường.
Để có được hệ thống ảo hóa hoàn chỉnh cho công nghệ ảo hóa máy chủ, doanh nghiệp phải đảm bảo có đầy đủ 4 thành phần: máy chủ vật lý, phần mềm ảo hóa, máy chủ ảo và hệ điều hành khách. Áp dụng công nghệ ảo hóa, ảo hóa máy chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và quản lý tài nguyên máy chủ hiệu quả.