Máy chủ, máy chủ ảo, chỗ đặt máy chủ, hệ thống máy chủ đã là những khái niệm quen thuộc với các doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống máy chủ là ứng dụng công nghệ thông tin được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến và là ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả nhiều nhất cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Việc trang bị hệ thống máy chủ luôn được doanh nghiệp quan tâm. Từ việc tìm hiểu dịch vụ thuê máy chủ, thuê server , cấu hình máy chủ cho đến việc lựa chọn trung tâm dữ liệu, chỗ đặt máy chủ, chỗ đặt server luôn được doanh nghiệp cân nhắc cẩn thận. Việc sử dụng máy chủ hay máy chủ ảo vps cho hệ thống máy chủ cũng là vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm.
Sử dụng máy chủ game là điều không thể thiếu trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh game. Máy chủ game không chỉ có vai trò lưu trữ thông tin của game mà còn có những vai trò quan trọng khác đối với hệ thống game:
- Là môi trường lưu trữ các thông tin, tương tác của người chơi game.
- Tạo môi trường kết nối giữa các máy tính, người dùng trong hệ thống game.
- Server game đảm nhận vai trò là trung tâm xử lý, truyền tải và nhận dữ liệu của hệ thống game, đảm bảo người chơi game được kết nối liên tục với máy chủ game.
- Server game duy trì ổn định kết nối, tương tác giữa người chơi và hệ thống máy chủ game server.
- Hệ thống game được quản lý và cập nhật dễ dàng nhờ server game.