Các ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Bởi, thông tin được lưu trữ an toàn; thông tin, dữ liệu được truyền đi nhanh chóng, chính xác; các kết nối, chia sẻ nội bộ được đảm bảo an toàn và thời gian hoàn thành công việc nhanh chóng. Trang bị cho doanh nghiệp một hệ thống máy chủ chuyên nghiệp là ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp.
Mua máy chủ và xây dựng phòng máy chủ để làm chỗ đặt server hoặc sử dụng dịch vụ thuê máy chủ là 2 phương pháp chính mà các doanh nghiệp sử dụng để trang bị hệ thống máy chủ cho doanh nghiệp. Một số, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới có thể thuê máy chủ ảo để trang bị hệ thống máy chủ để tiết kiệm chi phí và tiết kiệm tài nguyên thay vì thuê máy chủ hay xây dựng phòng máy.
Để có được hệ thống máy chủ chất lượng khi sử dụng dịch vụ thuê máy chủ ảo, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:
• Cấu hình máy chủ: Cấu hình của máy chủ có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ của website hoặc các ứng dụng, chương trình được cài trên máy chủ ảo vps. Hãy xem xét cẩn thận các thông số kĩ thuật cũng như khả năng mở rộng, nâng cấp máy chủ ảo.
• Khả năng dự phòng và mở rộng: Khả năng dự phòng đóng vai trò quyết định trong công tác khắc phục sự cố. Dự phòng càng cao thì tổn thất cho doanh nghiệp càng nhỏ.
• Lưu lượng băng thông cho phép: Tốc độ kết nối máy chủ với các máy tính nội bộ hay kết nối internet có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành công việc và tương tác trong hệ thống máy chủ.
• Hỗ trợ khách hàng: Dù doanh nghiệp có thuê máy chủ ảo vps chất lượng thì trong quá trình sử dụng vẫn có một số vấn đề nhỏ xảy ra. Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ không thể hỗ trợ cho doanh nghiệp 24/7 thì đây là vấn đề nguy hại lớn. Doanh nghiệp nên kiểm tra đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Cấu hình máy chủ mạnh mẽ, khả năng dự phòng tốt, khả năng mở rộng linh hoạt, lưu lượng băng thông lớn,…sẽ giúp cho doanh nghiệp có được hệ thống máy chủ chất lượng nhất bằng việc sử dụng dịch vụ thuê máy chủ ảo. Hệ thống máy chủ chất lượng đồng nghĩa với việc hệ thống thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được quản trị một cách tốt nhất, mọi kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các máy tính trong doanh nghiệp được đảm bảo nhanh và an toàn nhất.