Sử dụng máy chủ, máy chủ ảo để quản trị hệ thống máy chủ, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu hay tạo môi trường kết nối, chia sẻ giữa các máy tính trong doanh nghiệp đã trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp. Sự phát triển của công nghệ thông tin yêu cầu doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp, khiến cho hệ thống máy chủ trở thành yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp.
Xu hướng sử dụng các dịch vụ máy chủ: thuê máy chủ, thuê máy chủ ảo hay chỗ đặt server … đang trở nên phổ biến hơn bởi hiệu quả và tiết kiệm. Với dịch vụ thuê máy chủ hay máy chủ ảo vps, doanh nghiệp có được hệ thống máy chủ chất lượng, hoạt động hiệu quả với chi phí thấp nhất.
Dịch vụ thuê máy chủ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Doanh nghiệp có được máy chủ, server dùng riêng cấu hình cao với chỗ đặt máy chủ chất lượng khi sử dụng dịch vụ này, cùng với nhiều lợi ích khác:
- Tiết kiệm được chi phí đầu tư mua máy chủ và xây dựng phòng máy chủ
- Tiết kiệm chi phí thuê nhân lực giám sát, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy chủ
- Máy chủ được hoạt động trong môi trường chất lượng nhất, đảm bảo hiệu quả hoạt động cao
- Mọi thông tin, dữ liệu lưu trữ trên máy chủ được đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối.
- Doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng máy chủ với các mục đích, nhu cầu sử dụng mà không sợ sự can thiệp hay phải báo cáo với ai.
- Đơn vị cung cấp luôn sẵn sàng hỗ trợ, khắc phục sự cố 24/7
Máy chủ, máy chủ ảo có cấu hình cao, hoạt động hiệu quả và vị trí đặt máy chủ chất lượng tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp có được hệ thống máy chủ chất lượng nhất. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ thuê máy chủ, thuê máy chủ ảo hay thuê chỗ đặt máy chủ tùy theo nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp để có được hệ thống máy chủ chất lượng và mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích nhất.