Công nghệ thông tin phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin bùng nổ khiến cho các doanh nghiệp muốn có hiệu quả hoạt động tốt nhất phải ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng hệ thống máy chủ là ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và quan trọng nhất. Nhớ có hệ thống máy chủ mà mọi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ và quản lý một cách hợp lý, khoa học.
Để trang bị hệ thống máy chủ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần phải trang bị đầy đủ cả máy chủ có cấu hình cao và chỗ đặt server chất lượng tốt. Doanh nghiệp có thể tự mua máy chủ và xây dựng phòng máy riêng hoặc sử dụng các dịch vụ thuê server , máy chủ ảo vps để có được hệ thống máy chủ chất lượng nhất.
Dịch vụ thuê máy chủ cung cấp cho doanh nghiệp máy chủ riêng, hoạt động độc lập với nguồn tài nguyên riêng lẻ. Còn dịch vụ thuê máy chủ ảo cung cấp cho doanh nghiệp những máy chủ được tạo thành từ việc phân chia tài nguyên trên máy chủ vật lý.
Máy chủ ảo sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí, tuy nhiên, tài nguyên mở rộng bị giới hạn. Sử dụng máy chủ riêng sẽ gây tốn kém hơn cho doanh nghiệp nhưng khả năng mở rộng của máy chủ riêng rất linh hoạt.
Mọi đối tượng đều có thể sử dụng máy chủ và máy chủ ảo: cá nhân, nhóm người dùng, doanh nghiệp …Doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực đều có thể sử dụng máy chủ hay máy chủ ảo để quản trị hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có thể sử dụng máy chủ hoặc máy chủ ảo để quản trị hệ thống máy chủ, quản lý thông tin, dữ liệu, tạo môi trường chia sẻ, kết nối cho các máy tính trong doanh nghiệp tùy theo nhu cầu sử dụng, mức độ yêu cầu và tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng máy chủ, máy chủ ảo để chạy các chương trình, ứng dụng, phần mềm chuyên dụng; kiểm thử phần mềm, ứng dụng hay tạo các server độc lập.