Hệ thống máy chủ không thể được đánh giá là chất lượng, hoạt động hiệu quả khi thiếu chỗ đặt máy chủ tốt và máy chủ cấu hình mạnh mẽ. Chỗ đặt máy chủ luôn được coi là phần quan trọng nhất của hệ thống máy chủ bởi nó chi phối mọi hoạt động của máy chủ cũng như hệ thống máy chủ. Chỗ đặt máy chủ không chỉ cung cấp nguồn điện, băng thông kết nối internet cho máy chủ mà nó còn cung cấp cho máy chủ nhiệt độ mát hoạt động ổn định và các hệ thống an toàn, bảo mật chuyên nghiệp.
Để có được chỗ đặt máy chủ chất lượng hay hệ thống máy chủ chất lượng, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những dịch vụ máy chủ: thuê server, cho thuê máy chủ ảo hay thuê chỗ đặt server. Với chỗ đặt máy chủ chất lượng, doanh nghiệp không chỉ có được vị trí đặt máy chủ chất lượng đảm bảo cho máy chủ, hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả nhất mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho doanh nghiệp:
- Lợi thế kinh tế – lợi ích của dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ lớn nhất: thay vì bỏ một khoản chi phí lớn để xây dựng và vận hành phòng máy chủ riêng, doanh nghiệp chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí nhỏ để thuê chỗ đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu được giám sát, vận hành bởi đội ngũ chuyên viên 24/7.
- Lợi ích vật chất: Máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu sẽ được thừa hưởng mọi hệ thống kỹ thuật chất lượng nhất mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể trang bị cho phòng máy của mình.
- Lợi ích của dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ về thông tin: Các trung tâm dữ liệu luôn có hệ thống dự phòng, hệ thống sao lưu đảm bảo cho dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ định kì, đề phòng sự cố.
Đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu chất lượng, doanh nghiệp không chỉ có được vị trí đặt máy chủ tốt nhất, hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả nhất mà còn có được nhiều lợi ích kèm theo về kinh tế, cơ sở vật chất – hạ tầng kỹ thuật, lợi ích về thông tin. Bởi vậy, các dịch vụ trung tâm dữ liệu hay dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, cho thuê chỗ đặt server luôn được các doanh nghiệp quan tâm trong kế hoạch xây dựng hệ thống máy chủ chuyên nghiệp, chất lượng.