Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp là điều tất yếu của mọi doanh nghiệp hiện nay. Hệ thống máy chủ là ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng và được dùng phổ biến nhất trong các doanh nghiệp hiện nay. Mọi thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp đều được lưu trữ và quản lý trên hệ thống máy chủ. Bởi vậy, để việc quản lý thông tin, dữ liệu hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần phải có hệ thống máy chủ chất lượng.
Doanh nghiệp có thể trang bị máy chủ và xây dựng phòng máy chủ tại doanh nghiệp để có được hệ thống máy chủ với các thông số kỹ thuật như mong muốn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số hóa và các dịch vụ viễn thông đã thúc đẩy doanh nghiệp trang bị hệ thống máy chủ theo hướng sử dụng các dịch vụ máy chủ.
Dịch vụ cho thuê máy chủcung cấp cho doanh nghiệp máy chủ vật lý riêng biệt và chỗ đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu.
Dịch vụ cho thue may chu aocung cấp cho doanh nghiệp máy chủ ảo với cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu về chỗ đặt máy chủ vị trí đặt máy chủ chất lượng nhất tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế.
Một dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ được đánh giá là chất lượng khi đáp ứng được điều kiện của các tiêu chí về cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu; đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu và đơn vị cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ.
Chỗ đặt máy chủ chất lượng sẽ đảm bảo cho máy chủ của doanh nghiệp có được môi trường hoạt động tốt nhất, luôn đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định, liên tục; mọi thông tin, dữ liệu lưu trữ trên máy chủ được ăn toàn, bảo mật tuyệt đối nhờ các hệ thống kỹ thuật chuyên nghiệp tại các trung tâm dữ liệu. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hệ thống máy chủ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ chất lượng.