Ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng trở nên quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ có các ứng dụng công nghệ thông tin mà công việc được xử lý nhanh chóng hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Hệ thống máy chủ là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng nhất. Hầu hết, các doanh nghiệp đều trang bị hệ thống máy chủ chất lượng để quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp.
Để trang bị hệ thống máy chủ, doanh nghiệp có thể tự đầu tư mua máy chủ và xây dựng phòng máy tại doanh nghiệp hoặc sử dụng các dịch vụ máy chủ: thuê máy chủ, thuê máy chủ ảo hay thuê chỗ đặt máy chủ để trang bị hệ thống máy chủ.
- Thue cho dat server là doanh nghiệp đã có sẵn máy chủ riêng và muốn đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu thay vì xây dựng phòng máy riêng tại doanh nghiệp để đặt máy chủ.
- Thue server là doanh nghiệp thuê cả máy chủ và chỗ đặt máy chủ. Doanh nghiệp không cần phải có sẵn trước máy chủ. Doanh nghiệp được lựa chọn cấu hình máy chủ phù hợp với nhu cầu sử dụng và vị trí đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu thuận tiện nhanh cho công tác quản lý của doanh nghiệp.
- Thue may chu ao vps giống như thuê máy chủ, doanh nghiệp được lựa chọn máy chủ và vị trí đặt máy chủ phù hợp nhất. Tuy nhiên, máy chủ ảo được tạo ra từ việc phân chia tài nguyên trên máy chủ, do vậy, máy chủ ảo có tài nguyên ít hơn và khả năng mở rộng của máy chủ ảo bị hạn chế.
Các dịch vụ máy chủ có thể giúp doanh nghiệp trang bị một phẩn ( chỗ đặt máy chủ) hoặc toàn phần ( máy chủ và chỗ đặt máy chủ) hệ thống máy chủ. Tùy theo nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng, tài chính và năng lực mà doanh nghiệp lựa chọn cho mình giải pháp xây dựng hệ thống máy chủ thích hợp nhất: tự xây dựng hoặc sử dụng dịch vụ máy chủ.