Ngoài các dịch vụ thuê máy chủ, thuê máy chủ ảo hay thuê VPS, doanh nghiệp có thể thuê chỗ đặt máy chủ để trang bị hệ thống server cho doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thuê chỗ đặt máy chủ thường là các doanh nghiệp đã có máy chủ sẵn và muốn có môi trường tốt để máy chủ hoạt động hoặc vị trí đặt máy chủ hiện tại không còn đáp ứng được các điều kiện về chỗ đặt máy chủ của doanh nghiệp.
Chỗ đặt server hay chỗ đặt server là các Trung tâm dữ liệu( Data Center) đạt chuẩn quốc tế Tier III về nguồn điện, nhiệt độ, đường truyền internet, hệ thống an ninh, hệ thống phòng chống cháy nổ…Dịch vụ Cho thuê chỗ đặt server cung cấp cho doanh nghiệp một vị trí trong Datacenter thích hợp để đặt máy chủ của mình ở đó.
Trung tâm điều hành là thành phần quan trọng nhất của mỗi Trung tâm dữ liệu và cũng là phần doanh nghiệp chú trọng nhiều nhất khi sử dụng dịch vụ Thuê chỗ đặt máy chủ . Do đó, để đảm bảo cho máy chủ có môi trường hoạt động tốt nhất, trung tâm điều hành phải đảm bảo các điều kiện.:
- Có hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống mạng internet, nguồn điện, điều hòa, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống an ninh vào/ra các trung tâm dữ liệu.
- Hệ thống quản lý mạng NMS (Network Management System), MRTG Network Monitor của trung tâm điều hành phải có khả năng giám sát toàn bộ trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng, máy chủ, đường truyền…
- Hệ thống theo dõi các thông số về môi trường chỗ đặt máy chủ: nhiệt độ, độ ẩm trên từng vị trí trên sơ đồ của phòng máy, dựa vào đó nhân viên kỹ thuật có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa hoạt động phù hợp với hoạt động, công suất của máy chủ.
- Hệ thống Camera giám sát được kết nối với đầu ghi hình DVR theo dõi mọi hình ảnh bên trong và bên ngoài Trung tâm dữ liệu.
- Trung tâm điều hành phải có khả năng hỗ trợ khách hàng trong việc giám sát, tương tác với máy chủ từ xa, tác động tới CMOS và không nhất thiết phải lên Trung tâm dữ liệu.
Môi trường hoạt động của máy chủ có vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động của máy chủ cũng như toàn bộ hệ thống máy chủ. Do vậy, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ rất chú trọng đến các hệ thống có trong Trung tâm dữ liệu: có những hệ thống nào? Hệ thống ấy hoạt động có tốt không? Có đảm bảo máy chủ của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hay không?