Hệ thống máy chủ giúp hoạt động quản lý và vận hành của doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều muốn trang bị cho mình hệ thống máy chủ chất lượng nhất, tuy nhiên, có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc: hiệu quả hoạt động của máy chủ, kỹ năng trong lĩnh vực máy chủ của doanh nghiệp, chi phí…
Ngoài việc tự xây dựng hệ thống máy chủ thì doanh nghiệp có thể thuê server, thuê máy chủ ảo vps hoặc thuê chỗ đặt server để trang bị hệ thống máy chủ. Tùy theo quy mô và tiềm lực kinh tế của mỗi doanh nghiệp mà có những lựa chọn khác nhau.
Những doanh nghiệp có quy mô lớn, có kế hoạch và khoản đầu tư nhất định cho hệ thống máy chủ thường có xu hướng tự xây dựng máy chủ hoặc thuê máy chủ.Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thường thuê máy chủ hoặc máy chủ ảo.
Máy chủ có tài nguyên và chi phí lớn hơn máy chủ ảo rất nhiều. Bởi vậy, những doanh nghiệp nhỏ với hệ thống thông tin đơn giản thường quyết định lựa chọn dịch vụ thuê máy chủ ảo. Việc thuê máy chủ đối với những doanh nghiệp nhỏ có thể coi là lãng phí bởi doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí lớn và bị lãng phí tài nguyên sẵn có trên máy chủ.
Tuy nhiên, với một số doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên thuê máy chủ. Những doanh nghiệp này tùy có hệ thống máy chủ đơn gian tuy nhiên khối lượng dữ liệu lại vô cùng lớn và không ngừng tăng lên theo từng ngày.
Hoạt động của hệ thống máy chủ có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp lựa chọn được giải pháp phù hợp cùng máy chủ có cấu hình phù hợp, hoạt động hiệu quả sẽ giúp cho hiệu quả hoạt động của máy chủ được nâng cao. Nếu không may lựa chọn sai giải pháp sẽ làm cho doanh nghiệp tốn công sức, tiền bạc và thời gian, đồng thời, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng xấu.