Sự phát triển của nền kinh tế, với các văn phòng công ty làm cho việc ngày càng mang tính chuyên nghiệp hiện đại thì việc lắp đặt kiểm soát ra vào giá rẻ là một trong yếu tố không thể thiếu, không chỉ đơn thuần là việc kiểm soát từng nhân viên. Mà còn lợi ích sâu xa tránh trộm cắp đột nhập đánh cấp đồ hay dữ liệu quan trọng của các doanh nghiệp. hệ thống kiểm soát hoạt động theo cơ chế tự động hóa, với nguyên tắc hoạt động cơ bản của thiết bị kiểm soát ra vào giá rẻ như sau:

* Thành phần của sản phẩm kiểm soát ra vào chính hãng cửa:
-Thiết bị Kiểm soát cửa: Là nơi kiểm tra tính hợp lệ, cho phép một người nào đó có quyền ra vào khu vực được kiểm soát như phòng làm việc, phòng Thiết bị... người dùng buộc phải quẹt thẻ, vân tay hay mã số đã đăng ký với ban quản lý thì thiết bị mới mở cửa cho phép ra vào.
- hệ thống chốt cửa: Ngăn chặn ra vào tự do, chỉ có thể ra vào trường hợp thẻ quẹt hay vân tay hợp lệ với đầu đọc.

- thẻ proximity 13.6 MHz: ví như tiêu dùng vân tay hay mã số thì không cần thẻ
- hệ thống phần mềm quản lý: kiểm soát ra vào, chấm công, thao tác từ xa vào các đầu đọc kiểm soát ra vào.
Ở trạng thái bình thường thiết bị khóa chốt cửa để ngăn người tự do qua cửa kiểm soát. Mỗi người làm cho một khu vực kiểm soát khác nhau bắt phải đăng ký dùng thẻ, vân tay hay mã số với ban quản lý hệ thống để có thể qua đó được. Thông tin ra vào của quý khách khu vực sẽ được quản lý chặt chẽ và đó cũng là cơ sở cho việc chấm công.
* Nguyên lý hoạt động
- Mỗi khi cửa mở ra vào các văn phòng làm việc đều được lắp đặt khóa điện tử hay khóa thả chốt và một đầu đọc vào và một nút exit đi ra dùng để điều khiển khóa điện tử mở cửa hay đóng cửa lại.
- các đầu đọc kiểm soát tại cửa ra vào kết nối với nhau và dữ liệu từ đầu đọc truyền đến máy tính của người quản lý về thông tin người ra vào phòng được kiểm soát, nó cũng chính là thông tin chấm công cho các nhân viên trong tòa nhà.
-Để có thể ra vào được phòng làm việc của mình, mỗi nhân viên phải quẹt thẻ hay bấm mã số được phát đầu đọc sẽ nhận dạng nếu mã số, số thẻ đó hợp lệ cửa sẽ tự động mở ra, sau 3 giay khi nhân viên đó vào phòng cửa sẽ tự động đóng cửa lại.

Xem thêm:kiểm soát ra vào giá rẻ