cân điện tử (cân siêu thị) tính tiền trong siêu thị đã trở nên khá quen thuộc với khách hàng mỗi khi mua hoa quả hay thịt cá trong siêu thị. Nhanh chóng tiện lợi và chính xác là những gì cân điện tử (cân siêu thị) tính tiền trong siêu thị mang lại cho bạn. Khi sử dụng dòng cân điện tử Anh Chị sẽ có được:

- Thời gian bán hàng nhanh nhất
- Tính chuyên nghiệp cao của cửa hàng
- Tạo cho khách hàng sự tin tưởng tuyệt đối về sự chính xác của cân
- Tùy theo nhu cầu sử dụng mà Anh Chị chọn cho cửa hàng mình sản phẩm cân phù hợp
Bạn không thường xuyên tiếp xúc với cân điện tử hay mới sử dụng cân điện tử lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ và băn khoăn không biết thao tác như thế nào. Kỹ thuật Minh Phát xin hướng dẫn bạn một số bước bán hàng cơ bản trên cân điện tử in hoá đơn CS**:

A. Thao tác bán hàng

1. Vào ca: Ấn phím Set Cashier để vào menu

- Chọn CLERK LOGIN: INPUT MANAGER = Nhập mã số nhân viên, CLERK PSW = nhập mật khẩu nhân viên.

2. Cân mặt hàng thông thường:

- Đối với khách hàng mua 1 sản phẩm:

Đặt sản phẩm lên trên bàn cân
Chọn mã PLU ở mã phím hotkey (phím nóng) – Chọn số tương ứng với PLU rồi ấn phím PLU ZERO.
Enter để xác nhận sản phẩm, enter lần 2 để in hoá đơn.
- Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm:

Đặt sản phẩm lên bàn cân
Chọn mã PLU ở mã phím hotkey (chọn số tương ứng với PLU, rồi ấn phím PLU ZERO)
Enter để xác nhận sản phẩm
Đặt sản phẩm tiếp theo lên bàn cân
Chọn mã PLU
Enter để xác nhận sản phẩm
Với các sản phẩm tiếp theo, làm tương tự
Enter để in hoá đơn.
3. Cân mặt hàng giảm giá trực tiếp hoặc tính thêm phụ phí

- Tính đối với 1 sản phẩm:

Đặt sản phẩm lên bàn cân
Chọn mã PLU ở mã phím hotkey (chọn số tương ứng với PLU, rồi ấn phím PLU ZERO)
Enter để xác nhận sản phẩm
Ấn SHIFT, ấn PRICE để vào phần chiết khấu
Lựa chọn phương thức: 1 = giảm giá theo %; 2 = giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt; 3 = tính phụ phí theo %; 4 = tính phị phí trực tiếp bằng tiền mặt
Enter lần 2 để in hoá đơn.
- Tính trên tổng hoá đơn:

Đặt sản phẩm lên bàn can dien tu
Chọn mã PLU ở mã phím hotkey (chọn số tương ứng với PLU, rồi ấn phím PLU ZERO)
Enter để xác nhận sản phẩm
Đặt sản phẩm tiếp theo lên bàn cân
Chọn mã PLU
Enter để xác nhận sản phẩm
Với các sản phẩm tiếp theo làm tương tự
Ấn SBTL để tính tổng hoá đơn
Anas SHIFT, ấn PRICE để vào phần chiết khấu
Lựa chọn phương thức: 1 = giảm giá theo %; 2 = giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt; 3 = tính phụ phí theo %; 4 = tính phị phí trực tiếp bằng tiền mặt
Enter lần 2 để in hoá đơn.
4. Thoát ca:

- Ấn phím Set Cashier để vào menu: Chọn CLERK: mã số ca, chọn CLERK LOGOUT.

B. In báo cáo:

X REPORT = In báo cáo giữ nguyên dữ liệu

Z REPORT = Xoá dữ liệu sau in

Với 2 cách in này nội dung trong báo cáo đều giống nhau.

Lưu ý: Sau khi in Z REPORT mới chỉnh sửa được hệ thống.

- Ấn phím Set Cashier để vào menu:

Chọn Z REPORT: INPUT MANAGER = Nhập mã số nhân viên, INPUT MANAGER PSW = Nhập mật khẩu nhân viên (Đang trong ca làm việc thì không cần nhập mã số nhân viên và mật khẩu)

In báo cáo trong ngày: Z DAILY REPORT
In báo cáo theo sản phẩm: Z PLU REPORT – Nhập PLU sản phẩm hoặc nhập 0 để in tất cả sản phẩm
In báo cáo theo nhóm sản phẩm: Z DEPARTMENT REPORT
In báo cáo doanh số theo nhân viên: Z CLERK DAILY REP: Input clerk = mã số nhân viên, Input drawer amount = tổng tiền đang có trong két
In báo cáo doanh số sản phẩm: Z TERM REP
Z PLU TERM REPORT: In báo cáo doanh số từ khi sử dụng

Z TERM DAILY REPORT: In báo cáo doanh số trong ngày

Kết nối với các thiết bị ngoại vi giúp cho việc bán hàng tăng tính chuyên nghiệp, thao tác nhanh hơn, tránh nhầm lẫn