tình hình là e đang định sắm e í mak` đang phân vân. mí bác góp í hộ