Trích dẫn Gửi bởi minhsangidol
nhưng bác chỉ cách reset giúp với?01677781777 thanks bác
Của bác đây
<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote">
<aside>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote"><ol>
</ol></div>[/INDENT]</aside></div>