Trình duyệt web Camino sẽ phát hành bản thử nghiệm anpha 1 cho phiên bản Camino 1.6. Có thể gọi Camino là trình duyệt web Firefox chỉ thiết kế riêng dành cho Mac với bộ từ điển AppleScript hoạt động khá tốt, sử dụng Keychain và công cụ widget (giúp người sử dụng duyệt website theo yêu cầu riêng) trên hệ điều hành OS X.<div style="text-align: center">Một vài cải tiến Tab bar trong phiên bản mới:
  • Tab bar có thêm chức năng cuộn.
  • Khi có nhiều tab xuất hiện trên tab bar, sẽ có thêm thanh cuộn trái và phải để di chuyển.
  • Dạng hiển thị tab kiểu overflow (dàn trải ra) được thay thế bằng một menu hiển thị tất cả các tab hiện đang có trên window.
Hỗ trợ AppleScript:
  • Có thêm chức năng thêm vào, kích hoạt hoặc xóa bookmark.
  • AppleScripts có thể tham chiếu đến các tab và window riêng lẻ.
  • Hỗ trợ việc lựa chọn các biểu tượng toolbar được viết trên AppleScript.
Tuy nhiên, phiên bản anlpha này vẫn chưa được ổn định và cần điều chỉnh thêm trước khi chính thức phát hành phiên bản Camino 1.6Download tại đây.Nguồn Applelinks, Camino


​</div>