Software đồng bộ giữa các máy mobile Sony Ericsson và Mac.List các máy có thể đồng bộ:Sony Ericsson K310i / K310a / K310c

Sony Ericsson K320i

Sony Ericsson K510i / K510a / K510c

Sony Ericsson K530i

Sony Ericsson K550i / K550im / K550c

Sony Ericsson K618i

Sony Ericsson K630i

Sony Ericsson K660i

Sony Ericsson K770i

Sony Ericsson K810i

Sony Ericsson K850i

Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson T650i

Sony Ericsson V630i

Sony Ericsson V640i

Sony Ericsson W200i / W200a / W200c

Sony Ericsson W300i (incl. in Mac OS X 10.5)

Sony Ericsson W580i

Sony Ericsson W610i / W610c

Sony Ericsson W660

Sony Ericsson W700i / W700c

Sony Ericsson W710i / W710c

Sony Ericsson W830i / W830c

Sony Ericsson W850i (incl. in Mac OS X 10.5)

Sony Ericsson W880i / W880c

Sony Ericsson W888c

Sony Ericsson W890i

Sony Ericsson W910i

Sony Ericsson Z310i / Z310a

Sony Ericsson Z550i / Z550a / Z550c

Sony Ericsson Z558i / Z558c

Sony Ericsson Z610i (incl. in Mac OS X 10.5)

Sony Ericsson Z710i / Z710c

Sony Ericsson Z750i / Z750aLink download:

http://www.mediafire.com/?xmwuz3mibix