Chương trình download video clip từ trang youtube rất hay và tiện lợi, ngoài ra nó còn có thể covert và đưa vào trình itune để đồng bộ với ipod/iphone.Hướng dẫn thực hiện:1. Click on your TubiTunes bookmarklet

2. Download

3. Convert

4. Add to iTunes

5. Done — it's your turn again

6. Enjoy in iTunes and on your iPhone/iPod

Link download: http://rapidshare.com/files/19737777...maker-CORE.rar