Phần mềm giúp chúng ta có thể tự tạo một bộ font chữ cho riêng mình bằng cách chúng ta có thể đặt chữ ký, biểu tượng, logo, v.v và biến nó thành bộ font cho riêng mình.Lưu ý có cả hướng dẫn giúp bạn tự tạo bộ font cho riêng mình ngay trên trang chủ.Trang chủ: http://www.fontlab.com/font-converter/scanfont/