Phần mềm giúp đồng bộ danh bạ của bạn trong Address Book của mac sang danh bạ Gmail của bạn một cách dễ dàng và thuận tiện. Hỗ trợ hầu hết cho các dịch vụ như (AIM, Jabber, MSN, ICQ & Yahoo)Trang chủ: http://wateree.net/syncman/