Phần mềm chia sẽ iCal trên mac với các máy khác thông qua mạng LAN không cẩn thông qua server gì cả. Ngoài ra nó còn số thể đồng bộ thông tin với Google iCal nữa mới hay chứ

Trang chủ: http://www.busymac.com/