Với khả năng lưu trữ không giới hạn, iClipboard là phần mềm cần thiết cho ai phải Copy và Paste nhiều.​


iClipboard phiên bản 2.0 có nhiều cải tiến thú vị:

  • Menu của iClipboard lúc nào cũng hiện trên thanh Top menu, thao tác tiện lợi

  • Lưu trữ không giới hạn các clippings

  • Có thể coi trước các clippings (rich text, images, movies, web, audio. files, etc.)

  • Được nhúng sẵn vào Services menu, có thể truy xuất tại bất cứ phần mềm nàoWebsite: http://www.chronosnet.com/Products/iclipboard.html