Một tính năng rất tuyệt vời của MacOS Leopard là Spaces, bạn có thể làm việc với nhiều màn hình, thật là tiện lợi. Nhưng nếu bạn muốn mỗi màn hình có một hình nền khác nhau thì không được vì Space mặc định không hỗ trợ việc này. SpaceSuit là phần mềm bạn cần lúc này, tốt hơn nữa là nó free hoàn toànTruy cập vào website Dockland Soft’s để download bản mới nhất. Sau khi cài đặt click đúp vào icon để chạy (nhớ là phải chép vào Application nhé).
Sau khi chạy thì một thông báo hiện lên, bạn có thể chọn Do not show this message again, để những lần sau không nhìn thấy thông báo này nữa.
Bạn hãy drag hình mà muốn làm wallpaper vào icon của SpaceSuit.


Khi bạn thấy có icon của SpaceSuit ở dưới dock nghĩa là nó đang chạy


Có thể chỉnh chế độ hiển thị hoặc bỏ wallpaper đi bằng cách click chuột phải vào icon SpaceSuit và chọn chức năng bạn cần trong menu


Hãy đảm bảo là SpaceSuit luôn được chạy khi bạn mở máy bằng cách vào System Preferences -> Accounts -> Login Items -> click vào dấu + và thêm SpaceSuit vào danh sách.