Phần mềm sẽ thêm một nút Start menu trên thanh dock của mac os, giúp chúng ta quản lý và biết được các ứng dụng đã cài đặt trên mac os giống như thanh start menu trên windown.Link download: http://www.blazingtools.com/mac/StartMenu.zip