Tôi đã cài và sử dụng parallels desktop 4 chạy rất tốt. Tuy nhiên, khi thoát khỏi win XP xong thì không thể quit được parallels. Chỉ còn cách Force Quit mới thoát được. Xin mọi người giúp cách nào thoát đc nhé

Thanks