Em mới mua và tập làm quen với máy mac.

anh em nào có plugin cho AE cs4 cho mình xin và chỉ cách mình cài vào nha.

Anh em nào có chia sẽ hoặc bán thì mình cũng xin mua.

thanks all