mình đang xem nhiều cách hướng dẫn trên diễn đàn rùi, nhưng sao các hình mẫu lại không giống với các hình trong những bước mình setup thế nhỉ....

sao mình ko post hình đc vậy ta........?

thôi thế thì sẵn giúp mình cách post hình luôn nhé. thankx so much