Bác nào có thuốc của thằng Artlantis Render và Artlantis studio cho em xin với. Em tìm hoài mà chẳng thấy đâu cả...thanks....