Mod ơi Delete giúp em topic này nhé. Em không biết tại sao nó lại bị Duplicate

Thanks các Mod và Amin