Chào các bạn, bạn nào biết giúp mình bẻ khoa chiếc NOKIA 5800 giúp mình với, Cảm ơn các bạn rất nhiều.