Keyboard của Macbook được thiết kế chạy MacOS nên khi dùng win có nhiều phím thừa không cần thiết trong khi đó nhiêu phím lại thiếu. Ví dụ như phím Windows và enter bên phải hầu như kô dùng đến trong khi phím Ctrl phải không có (dùng mỗi cái trái rất bất tiện), rồi phím delete phải dùng "shift + backspace". Phần mềm sharpkeys cho phép đổi bất kỳ phím nào trên bàn phím thành chức năng khác, như em thỉ đổi phím "Windows phải" thành "Delete" phím "Enter" thành Ctrl, tiện dụng hơn nhiều trong Win. Đặc biệt chương trình write vào Regedit chứ không cần khởi động chạy ngầm. Một phần mềm nhỏ nhưng thật sự hữu ích và tiện dụng.