Mình muốn hỏi Safari có chức năng auto complete khi gõ 1 trang web không.... Giống như Win sử dụng IE, khi cần truy cập 1 trang web có đuôi .com thì mình chỉ cần gõ tên trang web rồi kết hợp Ctrl+Enter thì tự động sẽ thêm phần www và .com vào tên web đó.

Trên MAC mình không biết sử dụng phím nào để được giống như vậy. Nhờ các bạn chỉ giáo giúp. Xin cám ơn!