Bạn nào có chuơng trình CLeanmymac + serial cho Hoàng xin cám ơn các bạn trước .http://www.apple.com/downloads/macos...leanmymac.html