thêm tự diển cho các nhà ngôn ngữ học.. hiii

link: http://www.mediafire.com/?neueazjzhz0

dannhut (kemongmo)

dannhut@gmail.com

http://www.dannhut.com

http://www.kemongmo.com

0977085588