Mình đang xài Macbook pro! Sau khi cài lại hệ điều thì bị mất bộ Microsoft Office 2008!

Mình vẫn còn rất mù mờ về công nghệ thông tin, nên muốn các Pro giúp mình chi tiết!

Làm ơn chỉ cho mình Download ở đâu! Và sau khi down xong thì phải làm như thế nào cho nó chạy....! Mong các bạn chỉ dẫn tận tình....!

Cảm ơn!

Thân chào....!