AppFresh giúp bạn luôn cập nhật những phiên bản mới nhất cho các phần mềm, widgets ... được cài trong máy. Tất cả thông tin được tập trung, dễ dàng sử dụng, thông tin được cập nhật thông qua osx.iusethis.com một cách nhanh chóng. AppFresh còn hỗ trợ bạn download và cài đặt các phiên bản nâng cấp mới.Link: AppFresh (Free)

Bạn thường làm như thế nào để theo dõi các phiên bản cập nhật mới cho những phần mềm được cài đặt trong máy? Với những phần mềm của Apple thì đã có Software Update lo chuyện này, nhưng còn những phần mềm khác không của Apple thì sao? Bạn sẽ phải vào từng phần mềm hay truy cập website của từng cái, và kiểm tra version lần lượt, rất mất thời gian và công sức.AppFresh ra đời với mục đích hỗ trợ người sử dụng trong việc kiểm tra version của các phần mềm, widgets, preference panes và application plugins đã được cài trong máy. Bạn sẽ được thông báo về những bản nâng cấp, nếu muốn có thể tải và cài đặt luôn. Tất cả thao tác chỉ là chạy phần mềm AppFresh.P/S: với những phần mềm bẻ khoá, khi có version mới tốt nhất là bạn "tự" đi kiếm bản nâng cấp. Vì khi chạy update qua AppFresh nó sẽ tải bản chính thức về.