trước khi cài lại cái snow cho mac, mình có backup cái data của iphoto sang một chổ khác. khi cài mới xong mac, mình chép cái data dó lại===> iphoto chay binh thường nhưng khi minh import sang picasa thi no bao lỗi file Albumdata.xml " The library at /Users/..../picture.... has a cỏupted AlbumData.Xml file" rồi nó không cho mình import sang...mong các bạn giúp đỡ vì cái library hình ảnh của mình quá khủng + lộn xộn , kô thể copy bằng tay được...thanks cả nhà...