Chào các bácEm đang xài bộ Office 2004 for Mac. Để đọc được các file của Office 2008 thì không biết có phần mềm hay add-on nào không? Bác nào biết chỉ em phát. Hồi trước em dùng bên Windows có cái phần mềm nhỏ của Microsoft hỗ trợ cho Office 2003 đọc được file của Office 2007.Đa tạ các bác đã quan tâm và giúp đỡ.!