Việc quản lý số lượng lớn các dữ liệu trên nhiều phân vùng ổ cứng sẽ làm cho ổ đĩa của bạn nhanh chóng đầy và lộn xộn, trong đó rất nhiều các tập tin bị lãng quên. Và bạn sẽ rất khó để xác định và xóa các tập tin cũ đó trên hệ thống ng qua việc kiểm tra thủ công. WhichSize sẽ là một công cụ quan trọng giúp bạn quét và kiểm tra chi tiết dung lượng của tất cả các tập tin và thư mục trong các phân vùng ổ cứng chi tiết.
Đây là một tiện ích miễn phí cho phép một người dùng tìm nơi mà không gian đĩa cứng đã được sử dụng khá nhiều, bằng việc phân tích chi tiết dung lượng chiếm dụng của từng tập tin hay thư mục trong từng phân vùng ổ đĩa, qua đó bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về việc lưu trữ dữ liệu, từ đó bạn có thể dễ dàng xác định các tập tin vô ích nằm ở sâu bên trong hệ thống và có thể xóa chúng dễ dàng nều chúng không còn cần nữa. Các kết quả được lưu trữ trong bộ nhớ, và cho phép chuyển hướng nhanh hơn với tuỳ chọn tích hợp trong Mac là compute all sizes.Phần mềm yêu cầu Mac OS X 10.5 hoặc mới hơn để làm việc. WhichSize cũng đi kèm với một tính năng tự động cập nhật các phiên bản trong tương lai.Nguồn: Addictivetips

Tải về sử dụng: