Vì một lý do nào đấy bạn muốn cài lại hệ điều hành trên máy của mình, nhưng những thông tin như user, pass, bookmark, … trong firefox thì thế nào? Những trang web bạn đã từng ghé qua, không lẽ bây giờ phải ngồi để nhớ lại từng trang một. Thế thì quả là phiền. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn backup – restore lại thông tin của mình trong firefox, chỉ qua mấy bước đơn giản bạn có thể khôi phục lại toàn bộ đỡ phải đau đầu đi tìm lại từng trang.

Xác định thư mục hồ sơ của bạnVị trí mặc định của hồ sơ Firefox là ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/******xx.default/.Linux:

Vị trí mặc định của hồ sơ Firefox là ~/.mozilla/firefox/******xx.default/.  • ******xx đại diện cho một chuỗi ngẫu nhiên gồm 8 kí tự. Bạn có thể xác định hồ sơ của mình theo các hướng dẫn sau:
3.5/3.6:

Firefox 3.6<ol>
</ol>