Em cài Remote Desktop Connection client 2 vào, hôm đầu thì dùng bình thường, mấy hôm nay tự dưng cứ đụng vào bàn phím là nó disconnect ra [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Mạng hoàn toàn bình thường và server cũng hoàn toàn bình thường, để cả tiếng đồng hồ không làm gì cũng không sao nhưng cứ chọt vào bàn phím (ví dụ đánh địa chỉ web, gõ chữ trong notepad, hay copy, paste, cut... hay bất kỳ thứ gì) cũng bị dis ra hếtKhông thể hiểu nổi, ai help em với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]