hum trc cho bạn mượn máy làm photoshop kg biết bạn đó bấm nhầm ji mà khi về nhà mình phat hiện màng hình desktop bi lúi vao trong, không kín hết màng hình khoảng độ dầy 1 đĩa cd .minh chinh hoai kg dc chỉnh độ phân giải nữa mà kg ra. chưa hết nữa mình cắm cái điện thoai vào syns trong itunes thì màng hình dt cung bị nhu laptop........haizzzzzzzzz kg chinh dc ...........kg bjt sao [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] ,,,xin may ban giup minh voi .thanks!