Khi làm việc với bảng trong Word.mac 2008, mình gặp lỗi sau:Khi gõ tiếng Việt trong cột này nếu ấn phím Tab để chuyển sang cột bên cạnh thì từ cuối cùng của cột trước lại bị nhảy sang cột bên cạnh.VD: Khi gõ Tinh Tế, sau đó ấn Tab để chuyển sang cột bên cạnh thì chữ Tế bị nhảy theo.Nếu muốn không bị nhảy thì ấn space hoặc click chuột mới được. Bác nào biết cách khắc phục mà không phải ấn space hoặc click chuột thì hướng dẫn mình với!Cảm ơn!