Cái này xài rất hay, giao diện, tốc độ không nổi trội lắm nhưng được cái hiển thị front chữ thì đẹp vô đối, mỗi tội là không xem full screen được!