Em mới 1 con Mac 10.6.4 Mac book Pro về.Ổ của nó chỉ có 1 Mactonish thôi.Em muốn hỏi chia ổ thế nào? Em vào boot camp và chia ổ để cài Win rồi thì mới nhớ...mình chưa có đĩa.Làm thế nào để nhập nó lại bây giờ?Mong các pro chỉ giáo!Thanks...