các pác có ai có product key của Microsoft office 12.2.6 for mac thi up lên hộ nha'. Hay là Microsoft office ...../retail/serial/kegen gì đấy cũng đc