mình đang cần chương trình này để học.bác nào biết giúp mình với nha [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]