bác nào có hạt lạc, hạt vừng của cái này cho em xin một cái nhé